Obsah

Návšteva prvákov ZŠ v triede predškolákov - 5.3.2020

Na začiatku tohto stretnutia predviedli predškoláci svoju šikovnosť, odvahu a statočnosť recitovaním básničiek v súťaži „Mám básničku na jazýčku“.

Prváci mali dôležitú úlohu ako porota, ktorej sa zhostili znamenite. Pozorne počúvali každého súťažiaceho a odovzdaním žetónu svojmu favoritovi, tak určili víťaza tejto súťaže. Pre všetky deti bola táto aktivita zaujímavá. Po nej už nasledovali spoločné hry, na ktoré sa všetci veľmi tešili. Na záver nechýbalo ani vzájomné obdarovanie sa darčekmi, ktoré vyrobili deti so svojimi triednymi pani učiteľkami.