Obsah

Pani knihovníčka v MŠ

Dňa 16.10.2019 sme pozvali tetu knihovníčku do MŠ, aby sme spolu s ňou uskutočnili zaujímavú aktivitu, v rámci rozvíjania predčitateľskej gramotnosti predškolákov. Deti ukázali, kde majú v triede uložené knihy a porozprávali tete o svojich najobľúbenejších rozprávkach.

Teta Silvia im prečítala básničky o písmenkách a deti potom vymýšľali slová na dané písmeno. Predškoláci sa pochválili knihou „O koníkoch“, ktorú si v materskej škole vlastnoručne vyrobili a ukázali výstavu svojich mien, ktoré si ráno modelovali z plastelíny. Každé dieťa potom dostalo predkreslené písmeno na výkrese, ktoré si mohli vyfarbiť a dokresliť. Podarilo sa im vytvoriť veselé písmená, z ktorých mali radosť, a ktoré budú krášliť interiér našej materskej školy. Nezabudli vyrobiť písmenkový darček aj pre tetu knihovníčku.

Na záver tejto milej aktivity dostali deti od tety sladkú odmenu a sľúbili jej, že ju v knižnici navštívia.

Touto aktivitou sme sa snažili rozvíjať nielen predčitateľskú gramotnosť, ale aj komunikačné, sociálne a pracovné kompetencie detí.