Obsah

Pochvala

V mesiaci február sa naša materská škola zapojila do kultúrno- umeleckej súťaže KALOKAGATIA 2020- Olympiáda detí a mládeže s medzinárodnou účasťou /XX. ročník- „Memoriál Heleny Kociánovej“/. Téma tejto súťaže bola: „Dotkni sa svojich hviezd“.

Deti kreslili svoje hviezdne vzory- úspešných športovcov, učiteľky či kamarátov. Do súťaže sme poslali obrázky týchto detí:

Trieda č.1 slniečka- Hažíková Karolínka, Striček Šimon, Špitová Sabínka

Trieda č. 2 žabky- Špitová Radka, Vojvodíková Yasminka, Franeková Žanetka, Halušková Sofia, Halušková Emka

Začiatkom júla sme dostali vyhodnotenie tejto súťaže, v ktorej sa na krásnom treťom mieste umiestnili predškoláčky- Radka Špitová a Yasminka Vojvodíková. Obidve dievčatá sa tešili z diplomov a krásnych tričiek. Za tento úspech a reprezentáciu materskej školy dostali ešte od pani učiteliek nové pastelky.