Obsah

Pravidlá knižnice

V rámci výchovno - vzdelávacej činnosti sa snažíme u detí rozvíjať pozitívny vzťah ku knihám, preto sme dňa 14.1.2020 navštívili obecnú knižnicu.

Na začiatku pani knihovníčka deťom pripomenula prostredníctvom kreslených pravidiel ako treba s knihami zaobchádzať. Deti si pozreli, aké knihy sa v knižnici nachádzajú. Mali možnosť vybrať a prezerať si knihy, ale tiež zahrať sa v detskom kútiku. Deťom sa návšteva knižnice veľmi páčila. Pani knihovníčke sa poďakovali riekankou a sľúbili jej, že ju opäť navštívia.