Obsah

Školská zrelosť - Janko sa chystá do školy

CPPPaP v Čadci pripravilo v tomto školskom roku pre materské školy rozmanité preventívne aktivity. S triedou predškolákov sme sa zapojili do programu: „Janko sa chystá do školy“, ktorý prebiehal v dňoch 02.03.2020, 04.03.2020 a 06.03.2020, pod vedením p. Mgr. Magdalény Pastorkovej a p. Bc. Kristíny Kultanovej.

Deti sa prostredníctvom postavičky Janka zoznamovali s prostredím školy formou hry. Osvojovali si predpoklady, ktoré by mal zvládnuť každý veľký školák- poznať správny režim dňa, rozoznať zdravé a nezdravé potraviny, podporiť sústredenie pozornosti a jemnú motoriku, rozvíjať komunikačné zručnosti, zintenzívniť znalosť farieb, písmen a číslic, podporiť schopnosť rozlíšenia veľkosti predmetov či osvojovať základy zdvorilého správania v sociálnom prostredí.