Obsah

Stredoeurópsky deň stromov

Stredoeurópsky deň stromov sme si pripomenuli dňa 21.10.2019 aktivitou s pánom horárom Ing. Jánom Vojtekom, ktorý si pre našich predškolákov pripravil zaujímavé aktivity v lese.

Deti sa zahrali lesnú abecedu. Hľadali písmená, ktoré ujo horár pripevnil na stromy a na dané písmeno sa snažili vymyslieť slovo z lesa. Zaujala ich aj hra „Na zvierací koncert“, ale najväčšiu radosť mali pri hľadaní pokladu podľa mapy.

Pán horár nezabudol ani na mladšie deti našej MŠ. V školskej záhrade sa s nimi zahral rôzne hry a všetkým našim deťom odovzdal darčeky- klobúčik a malú sladkosť.