Obsah

Výchovný koncert v ZŠ

Dňa 21.02.2020 sa deti z triedy č.1 a č.2 zúčastnili na výchovnom koncerte v telocvični ZŠ. V programe si deti vypočuli niekoľko známych populárnych piesní a zapájali sa do rozhovoru o učení, učiteľoch a škole.