Obsah

Vyhodnotenie súťaže - Poskladaj kravičku

V rámci súťaže "Poskladaj kravičku", ktorú organizoval Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, naša MŠ vyhrala 3. hlavnú cenu v kategórii najviac hlasov u kolektívov s počtom hlasov 5155 / pri fotke našej kravičky Milenky hlasovala na webovej stránke široká verejnosť/.

Súťaž prebiehala od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 v online prostredí webovej stránky https://adoptujkravicku.sk/. Cieľom projektu je podpora spotreby slovenských mliečnych výrobkov a tiež snaha vypestovať u detí formou hry správne stravovacie návyky a pozitívny vzťah ku zvieratám. Výhrou je balík slovenských mliečnych výrobkov pre kolektív detí našej materskej školy.