Obsah

Výtvarná súťaž časopisu Vrabček

V materskej škole sa snažíme zapájať nadané deti do rôznych súťaží. V januárovom čísle časopisu Vrabček bola vyhlásená výtvarná súťaž na tému „Čím budem“.

Na túto tému kreslili v MŠ obrázky tieto deti: Pastorek Lukáško, Halušková Sofinka, Halušková Sárka, Halušková Emka, Vojvodíková Yasmínka, Husarčíková Zarka a Špitová Sabínka. Kamarát Vrabček sa potešil zo všetkých príspevkov a dva z nich sú zverejnené v aprílovom čísle časopisu Vrabček, roč. 21, č. 8.

na strane č. 21 nájdete obrázok Yasmínky Vojvodíkovej- „Kozmonautka“

kozmonautka

na strane č. 34 je obrázok Sofinky Haluškovej- „Učiteľka“

učiteľka

Tešíme sa.