Obsah

Výtvarná súťaž časopisu Vrabček

V novembri sme sa s deťmi zapojili do výtvarnej súťaže časopisu Vrabček, pre kolektívy ZŠ a MŠ na tému „Zvieratká v meste“. Vrabček mal radosť zo všetkých obrázkov a nás teší zverejnenie výtvarnej práce Radky Špitovej vo februárovom čísle časopisu Vrabček, ročník 21, č.6.