Obsah

Deň rodiny 2021

Vo štvrtok 20.05.2021 sa v našej materskej škole konalo vystúpenie detí ku Dňu rodiny. Pre pandemické opatrenia však bola táto oslava iná ako po minulé roky.

Pani učiteľky s deťmi nacvičili pestrý kultúrny program a deti vlastnoručne vyrobili svojim rodičom drobné prekvapenia. Pán kameraman Maroš Hanko postupne nakrúcal vystúpenia detí v jednotlivých triedach, od najmenších po najstaršie. A veru sa všetci snažili vyjadriť svoje poďakovanie, lásku a úctu rodičom. Nechýbali pekné kostýmy, detská choreografia, veselé hry, či dojímavé vyznania v básničkách a pesničkách. Škoda len, že sa na tejto slávnosti rodičia nemohli zúčastniť. Slávnostné vystúpenie svojich detí si môžu pozrieť na DVD.