Obsah

Deň Zeme 2021 - Žabky

V utorok 21.04.2021 sme uskutočnili turistickú vychádzku do lesa, kde si deti prehlbovali environmentálne cítenie k prírode a k jej ochrane.

Zopakovali si poznatky o stromoch, vtákoch a zvieratách, dozvedeli sa veľa zaujímavostí, pozorovali a počúvali les, zahrali sa rôzne hry a vyzbierali odpadky. V stredu pokračovali aktivity ku Dňu Zeme v materskej škole. Deti tvorili, lepili, maľovali, uskutočnili rôzne pokusy a na pobyte vonku nakreslili kresby, v ktorých zobrazili našu krásnu prírodu.