Obsah

Hudobno-zábavný program

Hudobné centrum z Bratislavy, pod vedením p. Marty Pažickej, prinieslo dňa 02.06.2021 zaujímavý hudobno- zábavný program „Zázračná krajina“ priamo do našej školskej záhrady.

V programe mali možnosť účinkovať aj deti, či už spevom, tancom, dramatizáciou a hrou na detských hudobných nástrojoch. Všetky deti aj tento deň zažili v materskej škole veľa zábavy.