Obsah

Mikuláš v materskej škole

trieda Žabky
Deti z našej materskej školy s napätím očakávali, či ich aj tento rok navštívi Mikuláš.
Dňa 9. decembra 2020 za zvuku zvončeka vstúpil do škôlky aj so svojím pomocníkom anjelikom. Mikuláš postupne navštívil všetky triedy, v ktorých mu deti zaspievali, zarecitovali a s radosťou každé dieťa prijalo dva balíčky plné dobrôt /jeden od pána starostu a druhý zabezpečil výbor ZRŠ/. Veľké poďakovanie patrí pánovi starostovi Jánovi Slaninákovi za to, že prišiel potešiť detské srdiečka v maske Mikuláša.