Obsah

Rozlúčka s predškolákmi 2021

„Skončilo sa kreslenie, maľovanie, písanie. Krížom- krážom, hákom- bákom, bol som dobrým predškolákom;.....“

Takto recitovali dňa 16. júna 2021 predškoláci našej materskej školy. V slávnostnom príhovore sa pani riaditeľka Mgr. Hlušková prihovorila našim odchádzajúcim deťom, ktorí sa rozlúčili básňami, piesňou, slávnostným sľubom budúcich prvákov a tiež svojim malým príhovorom. Atmosféru slávnosti dotvorila výzdoba a nechýbalo ani občerstvenie pre všetky deti. Tento rok bola rozlúčka s predškolákmi opäť slávnostná a dôstojná. Bolo to dojemné, najmä pre zamestnancov MŠ, keď si predstavili zážitky spojené s odchádzajúcimi deťmi. Budúci prváci okrem pamätného listu dostali na pamiatku aj krásnu knižku, aby nezabudli na škôlku, do ktorej tak radi chodili.