Obsah

Svetový deň vody - Žabky

Svetový deň vody sme v našej materskej škole oslávili v piatok 19.3.2021. Pre deti sme pripravili rozmanité a pestré činnosti.

Realizovali sme rozhovory, ktoré im priblížili kolobeh vody v prírode, kde všade sa voda nachádza a aká je dôležitá pre ľudí, zvieratá, aj rastliny. Počas tohto dňa deti pracovali rôznymi výtvarnými technikami. Skladaním papiera vytvorili čiapky pre rybárov, maľovali vodné kvapky, vyrobili loďky, rybky aj rybník s vodnými živočíchmi. Pri umývaní rúk sme si pripomenuli, že voda je vzácna a treba ňou šetriť. Nechýbali ani vodné hry, no najviac sa deťom páčilo experimentovanie s vodou, keď si mohli vyskúšať jej vlastnosti a reakcie pri zaujímavých pokusoch. Na vychádzke k potoku si predškoláci všímali a veľmi kriticky vnímali znečistenie blízkeho potoka. Počas celého dňa mali deti zabezpečený pitný režim čistou, zdravou vodou. Prostredníctvom tejto aktivity deti získali dôležité poznatky o tom, aká je voda dôležitá pre každého z nás a tiež, že je obrovským darom prírody.