Obsah

Výtvarná súťaž - Obrázok pre Darinku

V mesiaci máj sme sa zapojili do 2. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže detí predškolského veku OBRÁZOK PRE DARINKU- JARNÝ VÁNOK.

V kategórií D (deti so ŠVVP) sa umiestnila na 1. mieste Viktória Valáriková z triedy lienok. Vikinke gratulujeme.

Odovzdávanie cien sa bude konať dňa 25. augusta 2021 o 15:00 hod. v Pohronskom múzeu Nová Baňa.

Do tejto súťaže nakreslili obrázky aj deti: Karolínka Hažíková, Sofinka Petrželová a Eliška Plačková.