Obsah

Výtvarná súťaž - Zelený svet

Naša MŠ sa zapojila do výtvarnej súťaže Slovenskej agentúry životného prostredia Zelený svet s témou „Je to v mojich rukách“.

V období medzi marcom a novembrom 2020 mohli deti výtvarne znázorniť svoj pohľad na dnešný svet, na situáciu v ktorej sa nachádzame, svoje vnímanie environmentálnych problémov a hľadanie riešení. Do súťaže nakreslili obrázky tieto deti: Dávid Magát /Vláčik Separáčik/, Malicherová Laura / Prechádzka/, Sebastián Grísa /V lese/, Nicolas Vojvodík /Pomoc prírode/, Eliška Plačková /Slnko/.

Na virtuálnej výstave 25. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet 2020 môžete nájsť ocenené a výstavné práce žiakov a študentov z materských, základných, stredných, špeciálnych a umeleckých škôl z celého Slovenska. https://www.ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/galeria

Teší nás, že medzi výstavnými prácami nájdete aj práce našej Elišky Plačkovej a Sebka Grísu.