Obsah

Deň jablka 2021

V našej materskej škole sme si tento deň pripomenuli
vo štvrtok 21.10.2021, kedy sa deti v triedach zabavili pri rôznych jabĺčkových aktivitách.