Obsah

Deň materských škôl

„Naša škôlka má svoj deň, dnes spievame iba preň.
Tancuj, spievaj, uč sa, hraj sa, tento deň sláv, zabávaj sa!“

Sviatok všetkých materských škôl oslavujeme každoročne 4. novembra. V tomto školskom roku sme tento významný deň oslávili pri hrách. Zaspievali sme si krásnu hymnu „Dňa Materských škôl“ a potom už nasledovali voľné hry, ktoré napĺňali atmosféru kamarátstva a pohody detí. Týmto dňom sme si pripomenuli vznik prvej detskej opatrovne na Slovensku.