Obsah

Jeseň a jej krásy

Krásna farebná jeseň nám poskytla priestor na aktivity a hry, prostredníctvom ktorých deti poznávali rozmanitosť prírody, jej farebnosť a krásu.

Prírodné materiály umožnili deťom tvoriť, zabávať sa a rozvíjať ich pracovné zručnosti.