Obsah

Príprava na Vianoce

trieda slniečka
Predvianočný čas je najkrajším obdobím roka. V materskej škole sme si ho spríjemnili prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré sú zamerané na prežívanie tohto obdobia.

Deti si v triedach zdobili stromčeky, napísali list Ježiškovi, vytvárali vianočné ozdoby, pripravovali vianočné pozdravy a darčeky, oboznamovali sa s tradíciami nášho regiónu, riešili úlohy v pracovných listoch a na adventnom kalendári odrátavali zostávajúce dni do Vianoc.

Vianočnú atmosféru sme si vychutnali aj počúvaním vianočných piesní a kolied.