Obsah

Svetový Deň srdca 2021

Tento rok sme si pripomenuli Svetový deň srdca aj v našej MŠ. Počas tohto dňa sme podporili u detí citový vzťah k rodine, kamarátom, rodnej dedine i k materskej škole.

Zamerali sme sa na empatiu, medziľudské vzťahy, obdarovávanie, porozumenie, pomoc a lásku, ale aj na ochranu zdravia. Je tiež veľmi dôležité deťom neustále pripomínať, aké je naše zdravie vzácne. Téma srdca sa prelínala celým dňom. Srdiečka sme kreslili, lepili, skladali, maľovali a pred spánkom si deti vypočuli rozprávku „Srdiečko moje“. V školskej záhrade sme si nakreslili srdiečko kriedami na tabuľu, ale si aj zasúťažili a tak sme spravili niečo užitočné pre svoje zdravie.

Tak nech nám srdiečko dlho slúži.