Obsah

Základná škola Zákopčie

 

Stred 957, 023 11 Zákopčie

t.č.: 041 43 44 126

mobil: 0918 616 545


telefónne číslo na odhlasovanie stravy: 0903 883 673 deň vopred do 13.00 hod.

E-mailová adresa:
zszakopcie@centrum.sk
skolazakopcie@gmail.com

www.zszakopcie.edupage.org

 

riaditeľka školy: Mgr. Gabriela Plačková
zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Zdenka Chmulíková

Základná škola bola sprevádzkovaná v roku 1955.
Od roku 2004 má škola vybudovanú počítačovú učebňu s pripojením na internet.

Na škole fungujú rôzne krúžky:
florbalový, počítačový, stolnotenisový, futbalový, folklórny, mažoretky, karate, školský klub. Pri škole sa nachádza futbalové ihrisko. Škola je umiestnená pod horou Kýčera v tichom prostredí od cestnej komunikácie.

ZŠ