Obsah

Mikuláš v kostole 2011

V pondelok 5. decembra zavítal do nášho kostola sv. Mikuláš, patrón detí. A práve deti zaplnili kostol počas slávenia sv. omše. Po svätej omši deti zostali v kostole a s radosťou privítali biskupa Mikuláša, ktorý ich prišiel potešiť. Niektorí si pripravili pre Mikuláša básničku, iní pesničku. A keďže Mikuláš chodí aj so svojim pomocníkom – anjelom, každý, kto prišiel, dostal sladkú odmenu.