Obsah

Slávnostné otvorenie rozhľadne Zákopčie

Nedeľa - 2. október 2011 bola pre obec Zákopčie významným dňom. Na Marťakovskom kopci – Petránky starosta obce Zákopčie Ing. František Hažík a Ing. Stanislav Mikovčák slávnostne otvorili rozhľadňu Zákopčie.

Nedeľa - 2. október 2011 bola pre obec Zákopčie významným dňom. Na Marťakovskom kopci – Petránky starosta obce Zákopčie Ing. František Hažík a Ing. Stanislav Mikovčák slávnostne otvorili rozhľadňu Zákopčie. Túto udalosť si prišlo pozrieť niekoľko stoviek ľudí zo širokého okolia. Rozhľadňu postavila obec z rozpočtu obce, ale aj vďaka sponzorom, ktorí prispeli na jej výstavbu: Ing. Stanislav Mikovčák zabezpečil prípravu projektu a bezplatne venoval umelecké diela do objektu, Milan Šimanica pomohol s vybavovaním pozemku a zameraním stavby bezplatne a taktiež prispel finančnou čiastkou, Ing. Štefan Holeščák bezplatne prenajal pozemok pod rozhľadňu, Ján Repák, Zdeněk Ernst a Miroslav Polák finančne prispeli na výstavbu, Ján Hušťava zdarma vykopal základy pod stavbu a dotáciou prispel aj Žilinský samosprávny kraj za pomoci Ing. Juraja Blanára a PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD.

Rozhľadňu postavili zamestnanci Organizácie verejno-prospešných služieb Zákopčie: Alojz Haluška, Pavol Hlobík, Vladimír Haluška, Martin Jalovičár, Jaroslav Golis a teraz už zosnulý Jozef Hažík. Na tomto diele pracovali aj pracovníci z verejno-prospešných prác v obci. Po príhovore starostu, ktorý poďakoval všetkým sponzorom a najmä pracovníkom Organizácie verejno-prospešných služieb Zákopčie, spoločne s pánom Mikovčákom prestrihli pásku. Nechýbala ani hudba a občerstvenie, ktoré zabezpečil starosta obce Ing. František Hažík. O zábavu sa postarali bratia Kubalovci z Radôstky, poľovnícke združenie Zákopčie uvarilo výborný guláš, pán František Klučka čapoval pivo, kofolu a to všetko bolo zdarma. Obec Zákopčie pri tejto príležitosti rozdávala pohľadnice rozhľadne a mapy obce.