Obsah

Stretnutie našich jubilantov

V mesiaci október sa pravidelne v našej obci stretávame s našimi skôr narodenými občanmi. Tak tomu bolo aj 25. októbra 2011 v zasadačke obecného úradu. Pozvaní boli spoluobčania, ktorí dovŕšili v tomto roku životné jubileá 70 a 80 rokov. Prítomní si pozreli kultúrny program, ktorý si pre nich pripravili deti z materskej školy a folklórneho súboru Studnička. Starosta obce Ing, František Hažík poprial jubilantom veľa zdravia a mnoho spokojných dní.