Obsah

Naši jubilanti 2012

V utorok 30.10.2012 starosta obce Zákopčie pozval jubilantov, ktorí sa dožili svojho životného jubilea 70 a 80 na stretnutie, aby si spoločne s nimi pripomenul tento ich dôležitý životný medzník.
Na stretnutí si prítomní jubilanti, hneď od začiatku, vytvorili veľmi milú a srdečnú atmosféru.
Kultúrny program pripravili pre jubilantov deti z materskej školy a folklórny súbor Studnička, veľmi potešil a pobavil.