Obsah

Oslava Dňa matiek 2012

V nedeľu 13. mája 2012 pripravila Základná škola v Zákopčí oslavu Dňa matiek. O bohatý a milý kultúrny program sa postarali naše deti pod vedením svojich triednych učiteľov a vedúcich krúžkov. Po privítaní, úvodnej básni a príhovore riaditeľa školy Mgr. Petra Bohoviča mamám deti pásmom piesní, básni a tancov poďakovali za ich lásku a starostlivosť. Všetky matky dostali kvietok a darček ako prejav vďaky za ich poslanie. Darčeky vyhotovili deti zo základnej školy. Občerstvenie a kvety venoval Obecný úrad v Zákopčí.