Obsah

Naši jubilanti 2013

Dňa 29. októbra 2013 si Obec Zákopčie pripravila pre jubilantov, ktorí oslávili v tomto roku 70, 80 a 90 rokov spoločné posedenie s kultúrnym programom a malým pohostením.

Dňa 29. októbra 2013 si Obec Zákopčie pripravila pre jubilantov, ktorí oslávili v tomto roku 70, 80 a 90 rokov spoločné posedenie s kultúrnym programom a malým pohostením. František Kučera bol jediným jubilantom, ktorý oslávil 90 rokov. Pre oslávencov si pripravili pekný program deti z materskej školy a folklórny súbor Studnička. Uvítanie jubilantov pokračovalo príhovorom starostu obce Ing. Františkom Hažíkom, slávnostným zápisom jubilantov do pamätnej knihy obce, odovzdaním darčekov a slávnostným prípitkom na zdravie všetkých zúčastnených.