Obsah

Deň rodiny 2014

Milá pozvánka priviedla do nášho kultúrneho domu u Tarabov mamy, otcov, starých rodičov, rodinných príslušníkov i všetkých občanov, ktorí si mohli vypočuť básničky, pesničky, pozrieť tančeky i scénky.

Milá pozvánka priviedla do nášho kultúrneho domu u Tarabov mamy, otcov, starých rodičov, rodinných príslušníkov i všetkých občanov, ktorí si mohli vypočuť básničky, pesničky, pozrieť tančeky i scénky. V kultúrnom programe, ktorý sa konal 11. mája 2014, venovanému Dňu rodiny vystupovali deti zo základnej školy, detský folklórny súbor Studnička a Mažoretky. Rôznorodosť žánrov prelínali hovorovým slovom moderátorky popoludnia, žiačky základnej školy. Na úvod sa všetkým prihovoril starosta obce Ing. František Hažík.