Obsah

Naši jubilanti 2014

Dňa 23.10.2014 sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zákopčí slávnostné posedenie s našimi jubilantmi, ktorí dovŕšili v tomto roku životné jubileum 70, 80 a 90 rokov.

Dňa 23.10.2014 sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zákopčí slávnostné posedenie s našimi jubilantmi, ktorí dovŕšili v tomto roku životné jubileum 70, 80 a 90 rokov.
Jubilantov privítal starosta obce Ing. František Hažík a matrikárka Marta Hažiková.
Stretnutie sa nieslo v slávnostnej a povznášajúcej atmosfére, jubilantov pozdravili svojim programom aj deti z MŠ v Zákopčí a detský folklórny súbor Studnička. Ich milý program vyčaril na tvárach jubilantov úsmev a kde tu sa objavila aj slzička radosti. Po slávnostnom príhovore starostu obce boli jubilantom odovzdané malé darčekové koše. Po slávnosti si spolu posedeli a pospomínali pri malom občerstvení.
Pozvanie prijalo 8 z 25 jubilantov.
Všetkým jubilantom aj touto cestou želáme pevné zdravie, elán a životný optimizmus.