Obsah

Jubilanti 2015

Obec Zákopčie pripravila pre jubilujúcich občanov stretnutie, ktoré sa konalo vo štvrtok 22. októbra 2015 v zasadačke obecného úradu.

Obec Zákopčie pripravila pre jubilujúcich občanov stretnutie, ktoré sa konalo vo štvrtok 22. októbra 2015 v zasadačke obecného úradu. V úvode kultúrneho programu vystúpili deti z Materskej školy v Zákopčí svojimi piesňami a básničkami. Po nich sa predstavil detský folklórny súbor Studnička zo Zákopčia ľudovými piesňami a tancom. V slávnostnom príhovore starosta obce poprial všetkým pevné zdravie, veľa spokojnosti a šťastia do ďalších rokov života. Každého jubilanta osobne privítal, poblahoželal k jubileu a odovzdal darček. Pre ľudí v seniorskom veku je veľmi dôležité, aby neboli sami, ale aby sa stretávali s inými ľuďmi. Tento cieľ sa určite v uplynulý štvrtok podarilo dosiahnuť, keďže v neformálnej časti podujatia pri občerstvení sa naši jubilanti mali možnosť porozprávať či už s pánom starostom alebo aj sami medzi sebou a mohli sa zdôveriť so svojimi radosťami, prípadne starosťami jeden druhému.