Obsah

Mesiac úcty k starším 2016

Október, mesiac jesenného obdobia, kedy nás príroda svojim umeleckým vyčíňaním ohromuje a pripomína maliarovu paletu, mesiac, ktorý už tradične patrí aj seniorom.

Október, mesiac jesenného obdobia, kedy nás príroda svojim umeleckým vyčíňaním ohromuje a pripomína maliarovu paletu, mesiac, ktorý už tradične patrí aj seniorom.
Ako prejav vďaky a úcty pripravila obec Zákopčie pre svojich občanov kultúrny program pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorý sa uskutočnil 20. októbra 2016 v zasadačke Obecného úradu v Zákopčí. Jubilantom sa prihovoril starosta obce Ing. František Hažík a všetkým srdečne poblahoželal k ich životnému jubileu. O kultúrny program sa postarali deti z materskej školy a detský folklórny súbor Studnička.