Obsah

Deň rodiny 2018

V nedeľu 20. mája 2018 pripravila Základná škola v Zákopčí oslavu Dňa matiek

O bohatý a milý kultúrny program sa postarali deti pod vedením svojich triednych učiteľov a vedúcich krúžkov. Po privítaní moderátormi, úvodnej básni a príhovore starostu obce Ing. Františka Hažíka nasledovalo pásmo piesní, básni a tancov, ktorým sa deti poďakovali rodičom za ich lásku a starostlivosť. Na konci programu sa všetkým prihovorila aj riaditeľka základnej školy Mgr. Gabriela Plačková. Darčeky pre svojich blízkych vyhotovili deti zo základnej školy. Kvety pre mamy venoval Obecný úrad v Zákopčí.

 

 

Autor: Silvia Kupková