Obsah

Čítanie rozprávky s pánom starostom

20. marec bol pre naše deti významným dňom. Pri príležitosti mesiaca knihy navštívil našu MŠ starosta obce p. Ján Slaninák, aby deťom prečítal rozprávky.

Deti pozorne počúvali a za pútavé príbehy o zvieratkách sa mu odmenili potleskom.
Bolo to výnimočné dopoludnie. Dúfame, že táto milá aktivita zostane zachovaná a pán starosta nás navštívi aj o rok.