Obsah

Deň rodiny 2019

Základná škola v spolupráci s Obcou Zákopčie a Dobrovoľným hasičským zborom Zákopčie – Tarabov usporiadala v nedeľu 12. mája podujatie „Deň rodiny“, v priestoroch kultúrneho domu u Tarabov.

Túto akciu sprevádzal pestrý program, ktorý si pripravili žiaci zo základnej školy, mažoretky Astry a detský folklórny súbor Studnička. Obec Zákopčie poskytla občerstvenie a kvety.

V úvode programu sa všetkým prítomným prihovoril starosta Ján Slaninák. Po ňom nasledoval samotný program, ktorý bol obohatený o piesne, scénky, básne a tance.

Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za prípravu a priebeh vydarenej slávnosti.