Obsah

Osvetová prednáška v rámci „ Týždňa mozgu“

Dňa 14.3. 2019 sa v priestoroch našej knižnice konala osvetová prednáška v rámci „ Týždňa mozgu“. Týždeň mozgu sa pripomína od roku 1996 v 61 krajinách sveta. Cieľom prednášky bolo upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu v každom veku, ako si zachovať jeho plasticitu a v neposlednom rade hovoriť o mozgových ochoreniach a ich prevencii.

Pre verejnosť je „Týždeň mozgu“ dôležitý z dôvodu uvedomenia si neustálej potreby starať sa o svoj mozog do vysokého veku v súvislosti so spomínanou prevenciou degeneratívnych a cievnych ochorení. Poruchy pamäti sú časté v starobe, ale môžu sa vyskytovať už od stredného veku. Pre poruchy pamäti všeobecne platí to, čo pre svaly. Keď ich používame a posilňujeme, sú silné, ak ich nepoužívame, atrofujú a zmenšujú sa. S pamäťou je to rovnaké. Každodenné činnosti ako je premýšľanie, udržiavanie vitality, okysličovanie mozgu pohybom na vzduchu, tréning kognitívnych funkcií prostredníctvom vhodných techník a komunikácia s rozmanitou skupinou ľudí sú spoľahlivou prevenciou.

 

Lektorkou bola Mgr. Marcela Šavelová