Obsah

Pietna spomienka na všetkých padlých vo vojnách (11.11.2019)

Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska, ale aj žiaci ZŠ Zákopčie spolu s riaditeľkou Mgr. Gabrielou Plačkovou si o 11 hodine a 11 minúte, teda v čase, kedy bola oficiálne ukončená 1. svetová vojna, uctili pamiatku na tých, ktorí položili svoje životy v ozbrojených konfliktoch.

Žiačky v úvode pripomenuli históriu tejto spomienky, zarecitovali báseň a zahrali na flaute. K pamätníku padlých prítomní položili kyticu z červených makov, i žiaci priniesli tento symbol, z ktorého vytvorili pekný venček. Pri pamätníku zapálili sviece na pamiatku padlých našich občanov. Pietnu spomienku ukončili spoločnou modlitbou.