Obsah

Starosta číta deťom

Dnes 18.03.2019 starosta obce Ján Slaninák v rámci marca mesiaca knihy bol v našej Základnej škole čítať deťom prvého až štvrtého ročníka knihu od spisovateľky Andrey Gregušovej „GRÉTA“.

Táto kniha zároveň aj motivuje deti ako sa správne správať k životnému prostrediu a zaobchádzať s odpadkami. Po skončení bola na túto tému aj malá diskusia. Deťom sa čítanie veľmi páčilo a starostu obdarovali malým vlastnoručne vyrobeným darčekom.