Obsah

Október - mesiac úcty k starším

Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj. Čo však nezastaví a nespomalí je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa až v určitých chvíľach zastavíme. Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Práve október je mesiac, v ktorom si uvedomujeme, aké vzácne poklady žijú v našej rodine a v našej obci. Sú to naši starí rodička, príbuzní, susedia a spoluobčania. Aj v tieto dni by sme mali upriamiť svoju pozornosť na jeseň života a prejaviť úctu tým skôr narodením.

Skláňam sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi aj pre blaho našej obce, ktorú staviame ďalej na základoch, ktoré ste jej dali vy aj vašou nezištnou dobrovoľníckou prácou. V tejto oblasti ste nám veľkým vzorom a stále sa máme od Vás čo učiť. Veľmi Vám za to ďakujeme. Úctu si však nemôžeme načasovať a ani naplánovať na jeden mesiac v roku, raz budeme všetci starí a po dobre vykonanej práci budeme aj my, možno mladší potrebovať pomoc druhých rovnako, ako ju starší potrebujú dnes.

Milí Zákopčania dovoľte, aby som Vám z úprimného srdca zaželal Božie požehnanie, pevné zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených blízkych priateľov, len tie najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vďačnosť a pomoc Vašich detí.

Na záver mi dovoľte nezabudnúť na našich jubilantov, ktorý sa v tomto roku dožívajú okrúhleho jubilea 70, 80 a 90 rokov. Prajem im rovnako ešte mnoho pekných dní v kruhu svojich najbližších a pevne verím, keď pominie táto neľahká doba, si spoločne pripijeme na Váš sviatok.

 

                                                                             Ján Slaninák

                                                                                 starosta