Obsah

Spomienkové podujatie pri príležitosti 20. výročia tragickej smrti vdp. Jána Hlaváča

V nedeľu 1. marca 2020 sa uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti 20. výročia tragickej smrti vdp. Jána Hlaváča, ktorý pôsobil v našej obci od roku 1993, až do jeho tragickej smrti 1. marca 2000.

O 10:30 hod. bola nedeľná sv. omša v našom farskom kostole, ktorú slúžil brat Jána Hlaváča vdp. Jozef Hlaváč. V Obecnej knižnici v Zákopčí sa o 14:00 hod. začala výstava fotografií, ktoré zachytávajú činnosť Jána Hlaváča v našej farnosti a beseda s jeho súrodencami a našimi občanmi, ktorí si zaspomínali na tohto výnimočného človeka.

Výstava fotografií je sprístupnená pre verejnosť do 6. marca 2020.

Výstavu si môžete pozrieť v pracovných dňoch (okrem štvrtka) v čase od 7:30 do 15:30 hod.