Obsah

Uvítanie detí do života 2020

V našej obci sa vo štvrtok 30. januára 2020 uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. V roku 2019 sa do radov našich najmladších občanov zapísalo 21 detí.

S veľkou radosťou sme ich medzi nami privítali. V úvode sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce Ján Slaninák. Kultúrnym programom spríjemnili posedenie deti z materskej školy a detský folklórny súbor Studnička. Rodičia novonarodených detí boli po zapísaní sa do pamätnej knihy obce obdarovaní nielen symbolickým kvetom vďaky, ale aj malým darom a pamätným listom. Celá slávnosť prebehla v príjemnej atmosfére.

Rodičom aj touto cestou prajeme veľa krásnych spoločných chvíľ, ktoré budú naplnené smiechom a radosťou ich detičiek.