Obsah

Fotogaléria

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Priepust u Polievkov 16. 5. 2018

#

Priepust do Strakov 16. 5. 2018

#

Priepust do Holých 16. 5. 2018

#

Oprava zosuvu cesty 16. 5. 2018

#

Oprava povrchu cesty 16. 5. 2018

#

Oprava odbočky 16. 5. 2018

#

Cesta u Tarabov 16. 5. 2018

#

Cesta v Ústredí 16. 5. 2018

#

Cesta u Stančov 16. 5. 2018

#

Cesta u Kordišov 16. 5. 2018

#

Cesta do Hlinov 16. 5. 2018

#

Cesta pod cintorínom 16. 5. 2018

#

Cesta do Šamajov 16. 5. 2018

#

Cesta do Zbunov 16. 5. 2018

#

Cesta do Stavinohov 15. 5. 2018

#

Cesta do Vojarov 15. 5. 2018

#

Cesta do Polievkov 15. 5. 2018

#

Cesta do Ondrejkov 15. 5. 2018

#

Cesta do Mičudov 15. 5. 2018

#

Cesta do Mazurov 15. 5. 2018

#

Cesta do Kľukov 15. 5. 2018

#

Cesta do Krátkov 15. 5. 2018

#

Cesta do Krátkov 15. 5. 2018

#

Cesta do Kordišov 15. 5. 2018

#

Cesta do Korbašov 15. 5. 2018

#

Cesta do Hrošov 15. 5. 2018

#

Cesta do Hažikov 15. 5. 2018

prvá prechádzajúci
z 2
posledná