Obsah

Rozšírenie futbalového ihriska

úprava vodného toku, oplotenie ihriska, vrt na vodu