Obsah

Autobusová zastávka u Kordišov

vybudovanie novej zastávky