Obsah

Výstavba bytoviek u Fľašíka

bytový dom č. 959 a 960