Obsah

Rekonštrukcia zdravotechniky

v Základnej škole u Fľašíka