Obsah

Areál požiarnej zbrojnice Ústredie

spevnené plochy, oplotenie, stoly