Obsah

Náter strechy na bývalej predajni potravín

v miestnej časti u Fľašíka